Kategorije - Krlezijada

Go to content

Main menu:

Kategorije

A)   KATEGORIJE ZA DVOJEZIČNE ŠKOLE – OSNOVNA ŠKOLA
 1. HAIKU / HAIGA
  Pisanje haiku pjesme i/ili stvaranje haige (pravila igre vidi u 1. privitku!).
 2. STRIP
  Stvaranje/pisanje stripa prema zadanim kriterijima. (Vidi 2. privitak!)
 3. PPT O HRVATSKOJ
  Učenik mora uraditi ppt prezentaciju o prirodnim ljepotama Hrvatske u najviše deset slajdova.
 4. MIROSLAV KRLEŽA
  Izrada ppt prezentacije o životu i radu Miroslava Krleže (najviše deset slajdova).
 5. HRVATSKI SPOMENICI U MOJEM KRAJU
  Stvaranje plakata na temu hrvatskog spomenika (naziv ulice, ustanove, kipa ili drugog umjetničkog djela) u neposrednoj blizini učenikovog prebivališta. Na plakatu valja predstaviti život ili stvaralaštvo imenodavatelja toga spomenika u nekoliko slika i nešto teksta. Učenik plakat izrađuje na papiru/kartonu/inom materijalu, a poslati treba skenirani/uslikani plakat u jpg formatu.
 6. ONLINE KVIZ
  Online kviz na platformi Kahoot! odvija se u stvarnom vremenu (23. travnja 2021.) na temu „Koliko poznajem hrvatski pravopis?“ Učenici se iz teme mogu pripremiti prema pomoćnom materijalu u 4. privitku. Molimo učenike da se u Kahoot! prijave istom lozinkom koju su dali u prijavi na natječaj jer će im u protivnom sudjelovanje u igri biti nevažeće.

B)    KATEGORIJE ZA ŠKOLE S PREDMETNOM NASTAVOM – OSNOVNA ŠKOLA
 1. HAIKU / HAIGA
  Pisanje haiku pjesme i/ili stvaranje haige (pravila igre vidi u 1. privitku!).
 2. STRIP
  Stvaranje/pisanje stripa prema zadanim kriterijima. Učenik treba izmisliti priču koja će se uklapati u šablonu u privitku. Oblačiće za tekst treba popuniti, a gotov strip skenirati ili uslikati i poslati u PDF formatu. (Vidi 3. privitak!)
 3. PPT O HRVATSKOJ
  Učenik mora uraditi ppt prezentaciju o prirodnim ljepotama Hrvatske u najviše deset slajdova.
 4. HRVATSKI SPOMENICI U MOJEM KRAJU
  Stvaranje plakata na temu hrvatskog spomenika (naziv ulice, ustanove, kipa ili drugog umjetničkog djela) u neposrednoj blizini učenikovog prebivališta. Na plakatu valja predstaviti život ili stvaralaštvo imenodavatelja toga spomenika u nekoliko slika i nešto teksta. Učenik plakat izrađuje na papiru/kartonu/inom materijalu, a poslati treba skenirani/uslikani plakat u jpg formatu.
 5. ONLINE KVIZ
  Online kviz na platformi Kahoot! odvija se u stvarnom vremenu (23. travnja 2021.) na temu „Koliko poznajem Hrvatsku?“ Učenici se iz teme mogu pripremiti prema pomoćnom materijalu u 5. privitku. Molimo učenike da se u Kahoot! prijave istom lozinkom koju su dali u prijavi na natječaj jer će im u protivnom sudjelovanje u igri biti nevažeće.
 
C)   KATEGORIJE ZA GIMNAZIJALCE:
 1. MIROSLAV KRLEŽA
  Izrada video filma (u formatu mp4) o životu i radu Miroslava Krleže (najviše 3 minute).
 2. HRVATSKI SPOMENICI U MOJEM KRAJU
  Stvaranje sastava /eseja na temu hrvatskog spomenika (naziv ulice, ustanove, kipa ili drugog umjetničkog djela) u neposrednoj blizini učenikovog prebivališta. U eseju valja obraditi život ili stvaralaštvo imenodavatelja toga spomenika. Očekujemo tekstove obima 3-5 stranica, pisane tipom i veličinom slova  Times New Roman 12 s razmakom od 1,5.
  Nagrađeni radovi bit će objavljeni i na stranicama Hrvatskoga glasnika.
 3. LOVI POGREŠKE!
  Učenik u hrvatskim medijima lovi jezične pogreške (u tisku ili na radiju/televiziji – npr. Hrvatski glasnik), slika ih (ili snima) te u word formatu mora napisati prirodu pogreške, objasniti zašto je takav oblik pogrešan i kako bi glasio jezično ispravan oblik. Jedan se rad treba sastojati od tri pogreške.
  (Vidi primjer u 6. privitku!)
 4. ONLINE KVIZ
  Online kviz na platformi Kahoot! odvija se u stvarnom vremenu (23. travnja 2021.) na temu „Koliko poznajem hrvatski jezik?“ Učenici se iz teme mogu pripremiti prema pomoćnom materijalu u 7. privitku. Molimo učenike da se u Kahoot! prijave istom lozinkom koju su dali u prijavi na natječaj jer će im u protivnom sudjelovanje u igri biti nevažeće.
 
 
+36 72/252 657
info@krleza.hu
Hrvatski vrtić, osnovna škola,
gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže
Back to content | Back to main menu